Dzieci miały za zadanie odwzorować  zaproponowany układ. Zabawy rozwijały i usprawniały percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo- ruchową.

Dorota J.