“Osiem kratek” – Modraki

Zabawy muzyczno-ruchowe dzieci z grupy Modraki do piosenki “Osiem kratek”. Anna W-J.