Dzieci z grupy “Maki” w zabawie muzyczno- ruchowej “Osiem kratek” rozwijają koncentrację uwagi oraz koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową. Marta W. Źródło: “Osiem kratek” Ben E. King/Tomaszewska edumuz.pl