Dzieci z grupy „Maki” w zabawie muzyczno- ruchowej „Osiem kratek” rozwijają koncentrację uwagi oraz koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową. Marta W. Źródło: „Osiem kratek” Ben E. King/Tomaszewska edumuz.pl