„Owocowy dzień” w grupie IV

W grupie IV odbył się „Owocowy dzień”, którego celem było promowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie dzieciom znaczenia spożywania owoców oraz zachęcanie dzieci do spożywania owoców.

Wprowadzeniem do tematu była „Baśń o księżniczce Alince i rycerzu Witaminku”, którą dzieci wysłuchały z wielką uwagą. Następnie czterolatki brały udział w „owocowych zabawach” oraz układały „owocowe rytmy”. „Modraki” obejrzały też inscenizację na podstawie wiersza pt.„Miś idzie do sadu”. Dzieci chętnie wypowiadały się na temat wartości odżywczych owoców i zawartych w nich witaminach.


E
wa P.