W tym tygodniu dzieci z grupy „Fiołki’’ realizowały tematy dotyczące poznawania owoców poprzez kreatywne zabawy. Zgromadzone w kąciku przyrody okazy z sadów, wykorzystywaliśmy do codziennego doświadczania różnymi zmysłami: smakowaliśmy , dotykaliśmy, wąchaliśmy. Podczas zabaw ćwiczyliśmy spostrzegawczość przez porównywanie, klasyfikowanie, przeliczanie w danym zbiorze w zakresie 3-4 elementów. Zabawy muzyczne, ruchowe, plastyczne bardzo przez dzieci lubiane, pozwoliły na zaspokojenie dziecięcej ekspresji, a przy okazji utrwalaliśmy kolory, kształty, nazwy owoców. Dzieci wiedzą, że owoce należy  przed spożyciem umyć oraz dbać o czystość rąk.

Dorota J.