“Personal hygiene” – angielski gr. VI, VII, VIII, IX, X

W listopadzie podczas zajęć z języka angielskiego dzieci 5 i 6-letnie poznają słownictwo związane z higieną osobistą. Dzieci utrwalają nazwy czynności związane z higieną w zabawie muzyczno- ruchowej “This is the way” (źródło: Super Simple Songs). Dzieci poznały nazwy przyborów toaletowych, klasyfikowały je według rodzaju i koloru, uczestniczyły w zabawie ruchowej w sylwetami przyborów. Największym zainteresowaniem dzieci cieszył się trening szczotkowania zębów, w którym utrwalaliśmy zwrot “brush your teeth”. P.G.