Pierwszy tydzień w grupie “Krokusy”

W pierwszych dniach pobytu w przedszkolu starszaki z grupy „Krokusy” zapoznały salę, nowe kąciki zainteresowań i zabawki  oraz pomieszczenia znajdujące się po stronie szkoły. Ustaliliśmy wspólnie kodeks grupy, a „Krokusy” odciskiem palca zadeklarowały stosowanie się do przyjętych w grupie reguł. Przypomnieliśmy również zasady bezpiecznego zachowania w łazience, na korytarzach oraz w ogrodzie przedszkolnym. W pierwszym tygodniu wspominaliśmy minione wakacje- dzieci wypowiadały się oraz rysowały wspomnienia z wakacji. P.G.