Gdy ten przyrząd idzie w ruch para bucha buch buch buch, bucha syczy wodą pryska przyrząd co rusz gaśnie błyska, swym ciepłem gładzi ubrania
bo to przyrząd do prasowania. Słoneczniki poznają urządzenia elektryczne. Magdalena D-N