Czego nauczył nas pobyt w przedszkolu?

  • współżycia w społeczności,
  • przestrzegania zasad i norm społecznych,
  • zawierania przyjaźni,
  • rozwiązywania konfliktów poprzez dochodzenie do kompromisu,
  • dowiadywania się w jaki sposób radzić sobie ze stresem i emocjami
  • rozwijania poczucia własnej wartości
  • nauki poprzez zabawę