Przygody w krainie tajemnic – zajęcia matematyczne KROKUSY

Dzisiejsze zajęcia przeniosły dzieci do świata bajek i baśni. W czasie zajęć dzieci uwolniły księżniczkę Klarę z zamku złej czarownicy Kunegundy. Poruszały się po Krainie Tajemnic według instrukcji nauczyciela, układały zamki z klocków według wzoru oraz rozszyfrowywały matę do kodowania. Celem przeprowadzonych zajęć było rozwijanie orientacji w przestrzeni, posługiwanie się znakami umownymi oraz przygotowanie do programowania. Dzieciom zajęcia bardzo się podobały i po ich zakończeniu chętnie korzystały z przygotowanych  pomocy dydaktycznych.

0 Comments

Leave A Comment