Przygotowanie do nauki pisania i czytania – Tulipany

Pisanie wymaga wielu umiejętności -prawidłowej melodii kinetycznej, szybkości i precyzji ruchów, koordynacji wzrokowo-ruchowej jak również  koordynacji całego ciała. Ćwiczenia grafomotoryczne pozwalają korygować nieprawidłową technikę rysowania, stymulują polisensorycznie.

 

E.M