GRUPA III
DZIECI 4 LETNIE
GODZINY
7.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci , czynności opiekuńcze , zabawy swobodne , praca z zespołem dzieci lub praca indywidualna, czynności porządkowe , ćwiczenia poranne, rozmowy indywidualne z dziećmi , zabawy ruchowe
8.00 – 8.10 Przygotowanie do śniadania , czynności higieniczne , czynności samoobsługowe , wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych .
8.10 – 8.45 Śniadanie .
8.45 – 9.00 Czynności higieniczne
9.00 – 9.20 Zintegrowania działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programową , zajęcia i zabawy edukacyjne , zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego ( w zależności od wieku i możliwości rozwojowych dziecka; ) zabawy w języku angielskim
9.20 – 12.00 Zabawy , gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka , zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym , spacery , wycieczki , tworzenie okazji do obserwowania , eksperymentowania , odkrywania , podejmowania zabaw badawczych , konstrukcyjno – technicznych , wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką , muzyką , literaturą , zabawy dydaktyczne , ćwiczenia mowy , artykulacyjne , oddechowe zabawy konstrukcyjne , zabawy rozwijające percepcję wzrokową , słuchową , zabawy kołowe , rysowanie , praca indywidualna z dzieckiem , zabawy dowolne , rozmowy indywidualne.
12.00 – 12.10 Przygotowanie do obiadu . Czynności porządkowo – higieniczne .
12.10 – 12.45 Obiad.
12.45 – 13.00 Relaksacja , bajkoterapia , muzykoterapia.
13.00 – 14.00 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu , ćwiczenia utrwalające zdobyte przez dzieci wiadomości i umiejętności , wspieranie rozwoju dzieci poprzez : zabawy dydaktyczne , ćwiczenia mowy , artykulacyjne , oddechowe itp., zabawy ruchowe , zabawy konstrukcyjne , zabawy rozwijające percepcję wzrokową , słuchową , zabawy kołowe , rysowanie , praca indywidualna z dzieckiem ,
14.00 – 14.15 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku .
14.15 – 14.30 Podwieczorek.
14.30 – 15.00 Zabawy i gry dydaktyczne , stolikowe , ćwiczenia słownikowe , praca wyrównawcza , indywidualna , zabawy dowolne według zainteresowań , tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci , rozmowy indywidualne , rozchodzenie się dzieci .