Dzieci z grupy “Maki” w zabawie muzyczno- ruchowej na świeżym powietrzu rozwijały koordynacją słuchowo- ruchową oraz sprawność fizyczną. Marta W.

muz. Axé Moi, słowa polskie w luźnym tłumaczeniu Maria Tomaszewska, edumuz.pl