Ogólnopolski tydzień uważności w szkole i przedszkolu. Piąty dzień uważności w grupie „Stokrotki” czyli uważne jedzenie i relaks podczas rysowania i słuchania muzyki relaksacyjnej.

Dorota J. 

Organizator: Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo

Fundacja Uważność ul. Mokronoska 2a, Wrocław