Rysowanie mokrą kredą na papierze w grupie I “Fiołki”

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych aktywności dzieci w wieku przedszkolnym, która wpływa na wszechstronny rozwój. Stosowanie urozmaiconych technik plastycznych w pracy z dziećmi przyczynia się do rozwijania kreatywności, wyobraźni, pobudza do twórczego działania. Przedszkolaki z grupy I „Fiołki” poznały nową technikę plastyczną – rysowanie mokrą kredą na dużych arkuszach papieru. Jest to jedna z atrakcyjniejszych technik przeznaczonych szczególnie dla dzieci młodszych. Maluchy z wielką radością oraz ogromnym zaangażowaniem wykonały piękne prace plastyczne. Anna Z.

0 Comments

Leave A Comment