Po dłuższej przerwie wybraliśmy się znów do pobliskiej biblioteki,

aby wziąć udział w głośnym czytaniu.

Tym razem wysłuchaliśmy z ciekawością opowiadania pt.” Apolejka i osiołek”,

oraz pokolorowaliśmy ilustracje związane z treścią poznanego utworu.

Krystyna J.