SASANKI- zabawy z wykorzystaniem magicznego dywanu.

Podłoga interaktywna to pomoc dydaktyczna pozwalająca poprzez gry i zabawy ruchowe rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a jednocześnie ćwiczyć pamięć i uczyć się. Anna S.