Sensoryczne zabawy – Modraki

Zabawy sensoryczne ułatwiają odbieranie i przetwarzanie bodźców, wpływają na harmonijną pracę układu nerwowego, stymulują dzieci do poznawania i odkrywania świata. Anna W-J.