Dzieci z grupy „Maki” wykorzystują zmysł dotyku do rozpoznawania zawartości balonów.