Skąd się bierze papier – Tulipany

Dzieci z grupy Tulipany dowiedziały się w jaki sposób otrzymuje się papier, co to makulatura oraz dlaczego powinniśmy szanować papier. Na koniec dzieci wykonały pracę plastyczną pt. ” Papierowa Jesień ” Agnieszka K.