Dzieci z grupy Krokusy podjęły się bardzo trudnego zadania.

Wyszywały poznaną literę “i” za pomocą igły i nitki.

Celem pracy było nie tylko utrwalenie litery,

ale również nauka prawidłowego posługiwania się przyborami do szycia.

Krystyna J.