Dzieci z grupy „Stokrotki” gościły dzisiaj tatę Zuzy, który czytał dzieciom bajki. Przedszkolaki są dumne, gdy rodzic przychodzi do naszej sali z książką.                                                                                                    Pięknie dziękujemy!!!

Dorota J.