To jest długie, to jest krótkie… – Słoneczniki

Sloneczniki utrwaliły pojęcia: “długi, krótki”, wykorzystując belki numeryczne Montessori oraz bum bum rurki, na których następnie wykonały utwór A. Brych “Kolorowa gama”.
Natalia I.