Aktywne słuchanie muzyki w grupie „Maki”- dzieci kształtowały poczucie rytmu oraz umiejętność dostrzegania zmian tempa oraz dynamiki utworu.

Marta W.