Dzieci z grupy Tulipany budują figury przestrzenne. Anna W-J.