„Tulipany’’ przygotowują się do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

Sześciolatki z grupy Tulipany po wakacjach rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Staramy się, aby dzieci osiągnęły dojrzałość szkolną na najwyższym poziomie proponując dzieciom różne aktywności i działania rozwijające ich pamięć, uwagę, koncentrację oraz sprawność manualną. Jedną z proponowanych aktywności są karty pracy, gdzie dzieci poznają jak odszukać kolejną stronę, jak poprawnie wykonać ćwiczenia zgodnie z poleceniem, a przy tym umiejętnie słuchać poleceń ze zrozumieniem. Ćwiczenia zawarte w kartach pracy Nowe przygody Olka i Ady”      – wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijając ich umiejętności, kształtując pojęcia i uwrażliwiając zmysły, rozwijają samodzielność, pobudzają u dzieci naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń, wyzwalają postawę twórczą, rozwijają myślenie poprzez ćwiczenia umożliwiające analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie i klasyfikowanie.

Dorota J.