„Tulipany’’ szukały kolorów jesieni.

Ostatni tydzień września dzieci z grupy Tulipany poświęciły na obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Wymieniały cechy charakterystyczne dla tej pory roku. Rozpoznawały drzewa po liściach i owocach, nazywały gatunki drzew. Wskazywały różnicę między drzewami liściastymi a iglastymi. Dzięki prezentacji multimedialnej znalazły także odpowiedź na pytanie: dlaczego drzewa gubią liście? Dzieci wykonywały również pracę plastyczną „Jesienne drzewo’’.

 

Dorota J.