“Uczymy się i dobrze się bawimy”

Podsumowaniem tematu dotyczącego zasad ruchu drogowego było stworzenie makiety miasta. Przedszkolaki kolorowały rysunek miasta z lotu ptaka, ozdabiali go sami,tworzyli według własnego pomysłu budynki, pojazdy,znaki oraz sygnalizatory świetlne. Najlepszym dowodem na to, że była to nie tylko ciężka praca, ale także przyjemność, jest to,że jeszcze długo po skończonych zajęciach dzieciaki wykorzystały makiety do wspólnej zabawy. Agnieszka N.