„Usiądźmy razem do stołu” – Savoir – vivre, czyli dobre maniery w grupie Tulipany.

Dzieci z grupy ,,Tulipany” poznały zasady savoir – vivre dotyczące jednej z głównych dziedzin życia, a mianowicie nakrywania, podawania do stołu i jedzenia. Przedszkolaki uczyły się, jak powinien wyglądać prawidłowo nakryty stół, czyli jak należy ustawić talerze, szklanki, układać sztućce i je trzymać, do czego służy serwetka i w jaki sposób ją używamy, jak należy właściwie zachowywać się przy stole podczas posiłków. W toku pracy nad kulturą i higieną spożywania posiłków należy pamiętać i mieć na uwadze, że w znacznej mierze są one uzależnione od umiejętności, jakie posiadają dzieci w zakresie posługiwania się łyżką, nożem, widelcem. Posługiwanie się nożem i widelcem to ważna umiejętność, która pomaga nie tylko podczas spożywania posiłków. Wykonując jednocześnie czynności oburącz uczymy się koordynacji ruchowej i uruchamiamy obydwie półkule mózgowe. Należy pamiętać, że posługiwanie się nożem i widelcem wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa. Dzieci muszą rozumieć, że niewłaściwe korzystanie ze sztućców zagraża ich zdrowiu lub zdrowiu kolegów.

 

Dorota J.