W grupie „Tulipany’’ obchodziliśmy Dzień Matematyki.

Matematyka kształtuje i uczy dzieci, jest fundamentem logicznego myślenia. Pełni ważną funkcję w procesach poznawania i rozumienia otaczającego świata. Dzieci nigdy nie są za małe na spotkanie z matematyką. Metody wykorzystywane podczas codziennych zajęć matematycznych aktywizują dzieci, zachęcają do wspólnych poszukiwań, podejmowania wyzwań, pokonywania trudności, działania, generowania pomysłów.

Dorota J.