Podczas realizacji działań zawartych w innowacji “W świecie emocji radzę sobie znakomicie!” wzmacnialiśmy świadomość emocjonalną naszych wychowanków. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w zaplanowanych zabawach, dzieci poznały sposoby pozytywnego reagowania na odczuwane emocje i sytuacje, które mogą spotkać ich np.w gronie rówieśników.