Wesoła matematyka w grupie „Tulipany’’

Zabawy matematyczne to najlepszy sposób na wprowadzenie dziecka w świat matematyki. Dzieci w grupie „Tulipany’’:

–  utrwalały poznane cyfry,

– przeliczały przedmioty, segregowały przedmioty według określonych cech,

– doliczały i odliczały przedmioty, podawały wynik dodawania,

– układały rytmy,

– poznały znaki matematyczne:  większy i mniejszy.

 

Dorota J.