Wesołe zabawy z literami w grupie „Tulipany”

Dzieci z grupy „Tulipany”  utrwalały poznane dotychczas literki. Dzięki różnym zabawom i ćwiczeniom dzieci utrwalały obraz graficzny liter, dzieliły wyrazy na sylaby, na głoski, układały konkretne wyrazy oraz oznaczały samogłoski i spółgłoski. Przedszkolaki dzielnie radziły sobie również z poszukiwaniem poznanych liter w wyrazach. Następnie przyszedł czas na doskonalenie pisowni i ćwiczenia słuchowe.

 

Dorota J.