Malowanie oburącz do muzyki o tematyce wiosennej jako element terapii ręki.

Krystyna J.