Wiosna budzi zwierzęta – “Krokusy”

Dzieci w czasie zajęć brały udział w zabawach teatralnych z wykorzystaniem sylwet, do  wiersza “Wiosenna pobudka”.  Dzięki inscenizacji dzieci przezwyciężyły uczucie lęku i nieśmiałości przed wystąpieniami publicznymi. Poznały zmiany zachodzące w życiu zwierząt związane z nadejściem wiosny. Utrwalały nazwy zwierząt żyjących w lesie, dowiedziały się jakie zwierzęta zapadały w sen zimowy. Dzień był bardzo pracowity dzieci  poszerzyły wiedzę na temat  motyla Cytrynka oraz stadia stadia jego rozwoju. Dzieciom zabawa w teatr bardzo się podobała i w czasie zabaw swobodnych bawiły się w teatrzyk.

0 Comments

Leave A Comment