Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by  uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia  przyroda. Dzieci  miały  okazję  powitać Wiosnę wierszykami, piosenkami, tańcem.

Dorota J.

Wykorzystano utwory: Wiosno, hej – Wesoła Scena, Maszeruje Wiosna