Słoneczniki witają lato piosenką Moniki i Mateusza Kluzy „Wstało ciepłe słońce”.