WITAMY W GRUPIE “MODRAKI”

Ramowy rozkład dnia w grupie IV “Modraki”

GODZINY

PODEJMOWANE AKTYWNOŚCI

7:00-8:00
Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, rozmowy indywidualne z dziećmi i w małych zespołach, zabawy ruchowe, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze.
8:00-8:10
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wyrabianie nawyków higieniczno –kulturalnych.
8:10-8:45
Śniadanie.
8.45 – 9.00
Czynności higieniczne
9:00-9:20
Zintegrowana działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego „Odkrywamy siebie”.
9:20-9:45
Gry i zabawy ruchowe.
9:45-10:00
Czynności higieniczne Drugie śniadanie
10:00-12:00
Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno–technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne. Język angielski środa 10:05-10:30
12:00-12:10
Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne.
12:10-12:45
Obiad.
12:45-13:00
Relaksacja, bajkoterapia, muzykoterapia.
13:00-14:00
Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające zdobyte przez dzieci wiadomości i umiejętności, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie, praca indywidualna z dzieckiem.
14:00-14:10
Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
14:10-14:30
Podwieczorek.
14:30-15:30
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.