WITAMY W GRUPIE SASANKI

Witamy w nowym roku szkolnym 2020/2021 w grupie X ” Sasanki”.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE X „SASANKI”

GODZINY

PODEJMOWANE AKTYWNOŚCI

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, rozmowy indywidualne z dziećmi i w małych zespołach, zabawy ruchowe, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze. Religia- piątek: 7.00 – 8.00.
8.00 – 8.20 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie określonych dyżurów, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.
8.20 – 8.50 Śniadanie.
8.50 – 9.00 Czynności higieniczne.
9.00 – 9.25 Zintegrowania działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według Programu Wychowania Przedszkolnego.
9.25 – 9.35 Gry i zabawy ruchowe.
9.35 – 10.00 Zintegrowania działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według Programu Wychowania Przedszkolnego.
10.00 – 10.20 Czynności higieniczne. Drugie śniadanie, propozycja picia wody.
10.20 – 12.00 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, czynności porządkowe, tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych , konstrukcyjno – technicznych, rozmowy i prace indywidualne z dziećmi i w małych zespołach. Zajęcia z języka angielskiego – czwartek 11.00- 11.30.
12.00 – 12.10 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne.
12.10 – 12.45 Obiad.
12.45 – 13.00 Relaksacja, elementy bajkoterapii, elementy muzykoterapii.
13.00 – 14.00 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, zabawy utrwalające zdobyte przez dzieci wiadomości i umiejętności, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia narządów mowy, zabawy ruchowe, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, ćwiczenia małej i dużej motoryki, zabawy integracyjne, praca indywidualna z dzieckiem.
14.00 – 14.10 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
14.10 – 14.30 Podwieczorek.
14.30 – 15.00 Zabawy i gry dydaktyczne, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, praca indywidualna i w małych zespołach, czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci.