„Wszyscy się weselą, wszyscy się radują w ogrodzie przedszkolnym formę szlifują” – zajęcia sportowe Tulipanów.

Dzieci z grupy „Tulipany’’ brały udział w zawodach i ćwiczeniach gimnastycznych na świeżym powietrzu. Przedszkolaki rozwijały sprawność ruchową, uczyły się współzawodnictwa oraz rozwijały szybkość reakcji i zwinność.

Dorota J.