Wyrazy, zdania, sylaby i głoski – czyli „Tulipany’’ zaczynają czytać.

Nauka głoskowania to bardzo ważny etap w nauce czytania. To nic innego jak ćwiczenie słuchu fonematycznego, to w końcu dzielenie wyrazów na głoski, czyli pojedyncze dźwięki, które dziecko jest w stanie usłyszeć. Celem zajęć było : rozwijanie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej, dostrzeganie rymujących się par wyrazów, słuchowe wyodrębnienie sylab i głosek w wyrazach, oraz czytanie wyrazów i zdań z poznanych liter.

Dorota J.