Wyszywanki bez igły

Ćwiczenia małej motoryki to również przeplatanki od dziurki do dziurki,

czyli szycie bez igły.

Umiejętność takiego szycia doskonaliły dzieci poprzez precyzyjne wykonanie pracy manualno- technicznej.

Wykonanie takiego zadania nie było łatwe, ale kilka prób i błędów dało oczekiwane efekty.

Krystyna J.