Zabawy sensoryczne „Maków” – pisanie w kaszy

Dzieci z grupy V utrwalały poznane litery, doskonaliły koordynację ręka-oko, rozwijały koncentrację oraz małą motorykę.

Ewa P.