„Zabawy słowami, wyrazami i zdaniami ” w grupie „Tulipany’’

Cele zajęć:
– ćwiczenia słuchowe
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej wyrazu
– układanie z rozsypanki literowej wyrazów
– czytanie wyrazów i zdań
– układanie z rozsypanki wyrazowej zdań

Dorota J.