ZABAWY UTRWALAJĄCE POZNANE LITERY W GRUPIE TULIPANY

Cele zajęć :

– wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi, ćwiczenie koncentracji i uwagi

– pobudzanie twórczego myślenia

 – ćwiczenie procesu analizy i syntezy słuchowej                                                                                                                                                                       – doskonalenie umiejętności wyodrębniania słów w zdaniu i manipulowania nimi.

 

Dorota J.