Zabawy z literkami w grupie „Tulipany’’

Cele zajęć:

– organizowanie sytuacji sprzyjających wykorzystaniu posiadanych wiadomości oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych w nauce czytania

– usprawnienie analizy i syntezy słuchowej, wyodrębnianie głosek

– doskonalenie umiejętności czytania

– doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania sylab, nazywania liter

Dorota J.