Modraki: Gimnastyka Super Smyka na świeżym powietrzu z wykorzystaniem Sigumy, Beata L.