Zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej w grupie Stokrotki.

Wykorzystanie tablic multimedialnej podczas zabaw dydaktycznych to niewątpliwa atrakcja dla przedszkolaków. Można ją używać do prezentacji omawianych treści, do utrwalania zdobytych wiadomości, do rozwijania percepcji wzrokowej i słuchowej do aktywnych zabaw matematycznych, językowych i przyrodniczych.

Dzieci z grupy Stokrotki chętnie biorą udział w proponowanych aktywnościach a wykonywanie kolejnych zadań sprawią im dużo radości. Beata S