Zajęcia muzyczne Modraki

Popołudniami dzieci z grupy Modraki rozwijają poczucie rytmu. A. Kryś