ZAJĘCIA MUZYCZNO – RYTMICZNO – RUCHOWE W GRUPIE BRATKI

Głównym celem zajęć była współpraca i współdziałanie z rówieśnikami w planowaniu i realizowaniu wytyczonego celu, dostosowanie się do reguł, przestrzeganie ustalonych zasad, rozwijanie umiejętności gry na Bum bum rurkach rozpoznawanie i wyrażanie emocji rozwijanie uwagi i koncentracji rozwijanie spostrzegawczości rozwijanie poczucia rytmu rozwijanie wrażliwości słuchowej rozwijanie słuchu muzycznego rozwijanie pamięci pobudzanie wyobraźni i kreatywności rozwijanie umiejętności liczenia, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznawanie i nazywanie kształtów geometrycznych rozpoznawanie i nazywanie kolorów, rozwijanie orientacji przestrzennej i w schemacie ciała rozwijanie sprawności ruchowej.

Anna B.